CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP VỚI HƯNG GIA LAND – LƯƠNG THƯỞNG HẤP DẪN

CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG lý do bạn chọn Hung Gia Land

Nhằm mục tiêu đạt được tầm nhìn và sứ mệnh của mình, ngoài việc không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh, Công ty còn rất chú trọng đến việc phát hiện, duy trì và phát triển đội ngũ nhân sự vì nhân sự là nhân tố rất quan trọng và quyết định sự tồn tại và phát triển của một Doanh nghiệp.

Do đó, Công ty không ngừng nghiên cứu và thực hiện tốt công tác tuyển dụng những nhân sự có năng lực, đào tạo, phát triển và xây dựng các chế độ phúc lợi tốt và phù hợp cho CBCNV Công ty.

Chính sách tuyển dụng

Công tác tuyển dụng: được tổ chức thực hiện theo mục tiêu, yêu cầu chiến lược phát triển kinh doanh hằng năm của Công ty và trong từng giai đoạn cụ thể.

Nguyên tắc tuyển dụng: Thông báo công khai – bảo đảm tính công bằng, minh bạch – cơ hội bình đẳng cho mọi ứng cử viên có năng lực phù hợp và thực hiện đúng theo quy trình tuyển dụng của Công ty.

Đối tượng tuyển dụng: Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh hàng năm, công ty đề ra tiêu chí tuyển chọn và bố trí sử dụng lao động, trong đó ưu tiên:

♦ Lao động là người Việt Nam tốt nghiệp đại học và sau đại học trong và ngoài nước.
♦ Lao động có năng lực, sáng tạo, chuyên môn giỏi, tay nghề kỹ thuật cao và nhiều kinh nghiệm phù hợp với yêu cầu của Công ty.
♦ Sinh viên mới tốt nghiệp từ các trường đại học hoặc cao đẳng nghề trong nước và nước ngoài (đạt loại khá – giỏi) nhằm tạo nguồn nhân lực phát triển bền vững, lâu dài cho Công ty.
♦ Ngành nghề tuyển dụng phù hợp với lĩnh vực kinh doanh của Công ty.
♦  Phương pháp tuyển dụng: thi tuyển và thông qua Hội đồng phỏng vấn trực tiếp.

Hình thức tiếp nhận hồ sơ: nhận trực tiếp, qua bưu điện hoặc qua email. (ngocdien@hunggialand.com.vn)

Thông tin tuyển dụng được thể hiện qua website của Công ty Hưng Gia Land (địa chỉ Website: https://hunggialand.com.vn/) và trên phương tiện thông tin đại chúng.

Hoặc điền thông tin theo Form bên dưới